Về công ty

Công ty cổ phần chế biến lâm sản Quảng Ninh xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Quảng Ninh xuất thân từ lâm trường Uông Bí, được thành lập theo quyết định số 2038/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh dựa trên dự án “Sản xuất ván ghép thanh xuất khẩu của lâm trường Uông Bí, và được cổ phần hóa tháng 04 năm 2005.

- Tên giao dịch:                         Công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Quảng Ninh

- Tên giao dịch tiếng anh:       Forest Processing Joint Stock Company

- Địa chỉ:                                     P. Nam Khê, Thành phố Uông Bính, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại:                               +84 2033 850 578

- Fax:                                          +84 2033 850 578

- Website:                                  quangninhwood.vn

- Email:                                       Sales@quangninhwood.vn

Chức năng chính của công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Quảng Ninh:

- Chế biến gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

- Sản xuất đồ gỗ nội thất phục vụ thị trường trong nước

- Thiết kế và thi công nội thất công trình

Nhiệm vụ của công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Quảng Ninh:

- Bảo đảm chất lượng, quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thực hiện đầy đủ các cam kết đối với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giải quyết thỏa đáng các mối quan hệ lợi ích với các chủ thể kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi

- Bảo toàn và tăng trưởng vốn, mở rộng kinh doanh;

- Bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội;

- Chấp hành pháp luật, thực hiện chế độ hạch toán thống kê thống nhất và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.